Kommissie Sameroepers

Leierskap van VGK Malmesbury

Finansiële Administrasie

Sameroeper: Martin Lesch

Administrasie

Sameroeper: Deon Jooste

Pastorale Versorging

Sameroeper: Vivien Williams

Bou en Eiendom

Sameroeper: Jacques Swarts

Diakonie

Sameroeper: Cathy McKrieling